Om kyrkorglar i Örnsköldsviks kontrakt.

En orgel är inte bara psalmspel och musik vid begravningar och vigslar, vilka är de vanligaste situationerna då gemene man möter orgeln. Vi ställde oss frågan hur vi ska förmedla allt det övriga som den mångfasetterade orgeln och orgelmusiken också är. Det finns många olika ingångar till hur man kan intressera sig för orgeln så svaret är via flera olika slags berättelser. Därför startade vi hösten 2014 projektet “19 orglar – 19 berättelser” som en öppen studiecirkel där vi under projektets gång besökte 14 kyrkor och spelade på och berättade om orglarna i kyrkan. Men inte bara dess lokalhistoria. Vi försökte också förmedla grundläggande kunskap och visa på hur en orgel fungerar, berätta om orgelbyggnation i olika traditioner och berätta om de tonsättare och den musik vi spelade. En viktig del av besöket var också att bjuda upp församlingen på läktaren, öppna orgelhuset och visa hur orgeln ser ut och fungerar i praktiken. Gensvaret blev bra, inte minst i de små kyrkorna i glesbygdsförsamlingarna där man mycket sällan får uppleva sin orgel i helfigur och ges möjlighet att titta närmare på den. Redan från början visste vi att en viktig länk för att förmedla kunskap om dessa orglar var filmer på internet via youtube och sociala medier. Där finns det redan en stor mängd av filmer om orglar så det är en etablerad kanal att nå ut till människor i alla generationer. Vi planerade därför en fortsättning där vi skulle göra bra ljud och bild inspelningar på orglarna. Men vi ville även göra en skrift där vi kunde sammanfatta det vi lärt oss om orglarna och ge mer fakta och kunskap än det vi skulle kunna göra på film. Berättelser om orglarna ur olika infallsvinklar via olika medier.

Orgelklubben Vox Humana är stolta att kunna presentera slutproduktionerna av våra uppsökande studier av orglarna i kyrkorna i Örnsköldsviks kontrakt! Premiär och release kommer att ske lördag 28 oktober!

19 orglar – 19 berättelser! Orgelfilmer från 14 kyrkor!

Vi har spelat in 18 av orglarna på bild och ljud där vi kort berättar och kyrkan och orgeln och spelar ett utvalt stycke på orglarna. Vi har anlitat en professionell ljudtekniker av högsta klass för detta arbete som kommer att göras tillgängligt via den youtube-kanal vi ska skapa. Länk kommer här!

19 orglar – 19 berättelser! En skrift med bifogad cd-skiva om och med orglar i Örnsköldsvik!

Vi producerar även en 50-sidig skrift där vi berättar om orglarna med en bifogad cd-skivar där sju kyrkomusiker spelar på de olika instrumenten. Vi har valt att lägga upp skriften som en vägvisare till orglarna i Örnsköldsviks kontrakt, vilket även motsvarar Örnsköldsviks kommuns gränser. Både praktiskt då vi reser från Grundsunda i nordöst, via ett pastorat i sänder utan att korsa våra spår, till Solberg längst uppe i nordväst. Men även kunskapsmässigt då vi portionerat ut orgelkännedom längst vägen i de olika artiklarna. varje orgel har en egen artikel som berättar om den och en disposition som specificerar hur den är uppbyggd. En ordlista i början av skriften  kompletterar med att förklara de vanligaste termerna som används i artiklar och dispositioner.  För ett smakprov ut skriften, klicka på länken nedan:

FörköpserbjudandeWeb

Stöd detta projekt och förköp skriften med cd-skivan redan nu till specialpris!

Releasedatum är 28 oktober, och vi erbjuder fram till dess ett förmånligt förköp. Du kommer att kunna hämta ditt exemplar vid någon av våra orgelkonserter senare under hösten eller så kan vi mot ett portotillägg skicka skriften hem till dig. Ordinarie pris kommer att vara 200 kr.

 

Förköp för medlem i Vox Humana: 100 kr
Förköp för icke medlem: 150 kr
Portotillägg: 40 kr

Beställer och betalar gör du enklast genom att Swisha till nummer 123 413 89 39.
Du kan också använda vårt bankgiro 876-9879.Vill du att vi skickar skriften hem till dig med post betalar du även portotillägget och anger din adress.  Kom ihåg att meddela oss ditt namn i samband med betalningen så vi vet att vi ska reservera ett exemplar till just dig.

Om du inte redan är medlem i Orgelklubben Vox Humana så är det nu ett bra tillfälle att bli det! Årsavgiften är 100 kr och du gör inbetalningen till samma nummer som ovan.